Δευτέρα

Προσεχώς ηρεμίαΗ ώρα είναι 5.17, ξημερώνει Δευτέρα και έχω σπάσει πια.
Δεν μπορώ άλλο διάβασμα, δεν είμαι συνηθισμένος το κέρατο μου. 
Τι σκατά έπαθα και ξαφνικά ανταποκρίνομαι στις υποχρεώσεις μου?
"Is this real life?"

Λίγο ακόμα βέβαια και τελειώνω, λίγο ακόμα και μετά καλοκαίρι.


(εικόνα: coffee tree of death by urielstempest)

Σάββατο

Ψολέω το 'χω χαμένο.

 
Πρώτα τετραγωνίζω το Όρκ και βρίσκω τη ρίζα του κακού, διαιρώ με το τσεκούρι μου το σύνολο και βρίσκω τον άγνωστο στρατιώτη.
Έπειτα αγαπώ κ' όλο τον κόσμο γιατί ζείς και 'συ σ' αυτόν.
Τέλος πάω να δώσω το γαμίδι το μάθημα και προσδοκώ σε ανάσταση νεκρών και την βάση. Όχι την Αμερικάνικη, την άλλη.
Όβερ